Wereldwijd onderzoek: “Commerciële transparantie stimuleert bedrijfssucces”

20-02-2020 - Amsterdam

Een studie, uitgevoerd door Harvard Business Review Analytic Services in opdracht van Basware, identificeert een duidelijk verband tussen commercieel succes en de zichtbaarheid van leverancierspraktijken. Naast het belang van ethische overwegingen blijven de meest voorkomende factoren voor het evalueren van leveranciers economisch. 60% van de respondenten noemt ‘waar voor uw geld’ en 54% noemt ‘kostenbesparingen’ als hun belangrijkste criteria. Succesvolle bedrijven maken bijna twee keer zoveel kans effectief te zijn bij het evalueren van leveranciers.

Negen op tien van de 779 zakenmensen die zijn geïnterviewd voor het rapport geloven dat een cultuur van transparantie essentieel is om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en processen te vereenvoudigen. De meerderheid (59%) verwacht dat hun financiële en boekhoudkundige takken die cultuur van transparantie zullen aansturen, terwijl een derde (36%) operationele besparingen van meer dan 10% toekent aan visible commerce. 40% van de bedrijven wil graag meer doen om ethische beste praktijken bij leveranciers te waarborgen.

Dany De Budt, country manager van Basware: “Dat zoveel organisaties het vermogen missen om effectief te controleren met wie ze zaken doen, is een belangrijke reden tot bezorgdheid. Chief Executives hebben gelijk dat ze zich zorgen maken over de reputatie en commerciële implicaties van blinde vlekken in hun supply chain. Dit rapport constateert dat zichtbaarheid van de geld-, goederen- en dienstenstroom een bepalend kenmerk is van succesvolle bedrijven. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor niet alleen de kwaliteit van goederen en diensten, maar ook voor de manier waarop ze worden geproduceerd. We definiëren dit als visible commerce – met volledige transparantie waarmee u betere, meer verantwoorde beslissingen kunt nemen.”

Veel organisaties missen transparantie in hun toeleveringsketens, waarbij de meerderheid van de ondervraagden (60%) waarschuwt dat een slechte zichtbaarheid met wie ze zakendoen een belangrijk risico is. Bijna een kwart (24%) geeft toe dat ze de bedrijfsvoering van leveranciers niet effectief evalueren, waarbij 45% aangeeft dat handmatige processen een belangrijke oorzaak van onvolledige gegevensinvoer zijn.

Guillaume Roels, voorzitter van Global Technology and Innovation bij INSEAD: “We moeten verder gaan dan de mentaliteit van silo’s. Veel organisaties proberen alleen voor hun bedrijf te optimaliseren, maar ze zien niet de hele value chain. Bedrijven concurreren echt op supply chain-niveau. Ze moeten manieren vinden om de besparingen te realiseren en de voordelen te delen met hun supply chain-partners. Maar transparantie is niet gratis; je moet er hard voor werken.”

Terwijl leidinggevenden de financiële en boekhoudkundige takken van hun ondernemingen als sleutel tot transparantie beschouwen, wijzen zij op technische, organisatorische en culturele belemmeringen om de voordelen van die openheid volledig te realiseren. 44% procent zegt dat ze de tools en technologie missen om hun leveranciers te evalueren en te controleren. Het is ronduit alarmerend dat bijna een kwart (23%) van de respondenten aangaf dat geen van hun leveranciers elektronisch is aangesloten op hun purchase-to-pay-systeem.

Bekijk andere publicaties