Wie de jeugd heeft heeft de veiligheid

25-01-2019 - Amsterdam

Het VGM-KAM overleg van donderdag 25-1 stond in het teken van gevaarlijke stoffen. Geen onbekende materie voor de veiligheidscoördinatoren, maar absoluut wel een nuttige opfrisser. Veiligheid valt en staat immers met bewustwording en bewustzijn. En met jongere medewerkers, zo bleek verrassend.

Geen VGM-KAM overleg zonder een deskundige spreker. Donderdag 24-1 was dat Jos Schouten van Aboma. Het bedrijf verzorgt onder meer trainingen en keuringen op het gebied van veiligheid in de bouw. De expert nam de deelnemers op een boeiende wijze mee in de wereld van gevaarlijke stoffen. Van theoretisch – Wanneer is iets een gevaarlijk stof? en Wat voor verschillende typen gevaarlijke stoffen heb je zoal? – tot meer praktijkgericht – Hoe ga je veilig om met gevaarlijke stoffen?

Bewustwording, bewustwording en bewustwording

Voor mensen die binnen hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid was die materie op zich niet nieuw, maar zoals alle aanwezigen regelmatig aan den lijve ondervinden: veiligheid vraagt om aandacht, steeds weer opnieuw. Opvallende constatering tijdens de bijeenkomst was dat dat minder hard nodig is bij jongere werknemers. Die, zo is de ervaring, zijn zich veel meer bewust van de gevaren en de noodzaak om zichzelf er tegen te beschermen dan de oudere garde. Bij hen lijkt gemak vaak voor veiligheid te gaan. Zeker voor deze groep is het dan ook belangrijk om aan die bewustwording te blijven werken. Dat is geen onbegonnen werk volgens Schouten. “Tegenwoordig zie je toch ook bijna niemand meer zonder helm op een sportfiets?”, stelde hij. Bewustwording en gedragsverandering kan dus wel.

Handige hulpmiddelen

De veiligheidsexpert wees ook op wat nuttige tools die bij dat bewust maken kunnen helpen. In de eerste plaats is er de RI&E die elk bedrijf moet uitvoeren. Daarbij breng je ondermeer in kaart wat er allemaal aan gevaarlijke stoffen in het bedrijf aanwezig zijn en hoe je er mee om dient te gaan. Tip van Schouten was nog om eens goed te kijken of je die middelen eigenlijk allemaal wel nodig hebt. Of er geen minder schadelijke en gevaarlijke alternatieven zijn.
Hij wees ook nog op het ministerie van SZW dat diverse tools heeft ontwikkeld die helpen op verantwoorde manier om te gaan met gevaarlijke stoffen. Een app bijvoorbeeld waarmee je heel eenvoudig informatie over allerlei stoffen kunt krijgen.
Op de site van de Bouwend Nederland-campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ zijn ook allerlei nuttige tools te vinden. Daar is ook campagnemateriaal zoals posters te bestellen om te helpen het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Deelnemers aan het VGM-KAM overleg kregen een pakketje mee. Ook geïnteresseerd? Ga naar www.bewustveiligiederedag.nl

Lees meerBekijk andere publicaties