Woningbouw versnellen én betaalbaar houden? Mik op schaalvergroting en continuïteit

17-09-2018 - Amsterdam

Op zoek naar de versnelling van de woningbouw organiseerde de provincie Noord-Holland 13 september een goed bezochte Netwerkconferentie Wonen. Als deelnemer aan de forumdiscussie had Bouwend Nederland directeur Joep Rats wel een paar goede tips.

Het is een lastige puzzel die Noord-Holland heeft op te lossen. Er moet een enorme lading woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te voldoen maar het lukt maar niet om dat vlotjes te realiseren. Aan ruimte geen gebrek, Noord-Holland biedt plek zat om prachtig te kunnen wonen. Wat is er dan loos, en hoe kan daar iets aan worden gedaan? Met onder meer een levendige forumdiscussie en interessante workshops werd tijdens de Netwerkconferentie Wonen in Zaandam naar de oplossing gezocht.

Schaalvergroting komt snelheid ten goede

Bouwend Nederland-directeur Joep Rats was een van de deelnemers aan de forumdiscussie. Samen met Joke Geldhof (gedeputeerde Ruimte & Wonen bij Provincie Noord-Holland), Edwin Buitelaar (PlanBureau voor de Leefomgeving/Universiteit Utrecht ), Cody Hochstenbach (Universiteit van Amsterdam) en Jan Fokkema (NEPROM) sprak hij over de versnelling van de woningbouw en de kwalitatieve woningbehoefte. Een van de problemen die Rats benoemde, was dat op dit moment zo’n 80% van de nieuwbouw binnenstedelijk wordt gerealiseerd. De schaal van die projecten is klein terwijl de beleidsmatige en financiële belemmeringen groot zijn. En steeds groter worden. Immers, vanwege onder meer het klimaatakkoord en de energietransitie worden er steeds hogere eisen aan woningen gesteld. Die moeten massaal in het bouwproces worden meegenomen en liefst tegen beperkte kosten gerealiseerd. Realiteitszin is dus geboden
En wat volgens Rats – naast het wegnemen van onnodige belemmeringen – ook uitkomst biedt, is een wijkaanpak met grotere volumes. Schaalvergroting betekent immers snelheidsvergroting. “Een wijk met 400 identiek ogende woningen wordt niet meer gepikt maar een uniek Ikea-meubel, dat willen de mensen graag. Seriematige bouw van een beperkt aantal type woningen dus die aan de buitenkant cosmetisch makkelijk onderscheidend gemaakt kunnen worden.”

Continuïteit belangrijker dan snelheid

Hoewel dat nog ver weg is, waarschuwde de Bouwend Nederland-directeur wel voor té hard willen gaan rennen. Continuïteit is belangrijker dan zo snel mogelijk maximaal haalbare aantallen produceren. De markt is gebaat bij een continu aanbod dat uitzicht biedt op doorlopend werk. En het zorgt ervoor dat kosten omlaag kunnen. Ook geen onbelangrijk aspect want juist dát was een van de vragen waar de conferentie antwoord op zocht: ‘Hoe komen we tot versnelling en hoe houden we daarbij het wonen betaalbaar?’.
Ook doorstroming kwam aan bod in de discussie. Naast nieuwbouw ook een goed instrument om in te zetten in het woningvraagstuk. “Maar wil dat goed functioneren, houd dan als gemeente niet halsstarrig vast aan rigide verhoudingen tussen sociale woningbouw, bouw voor middeninkomens en voor het hogere segment”, stelde Rats. “Speel in op de vraag, en die kan per wijk nogal verschillen.”
Na de forumdiscussie waren er diverse workshops waarin met verschillende onderwerpen aan de slag gegaan kon worden; onder meer met versnelling. Duidelijk werd dat de boodschap van de bouwers veel van de aanwezigen aan het denken had gezet. Een goede zaak want gemeenten waren ruim vertegenwoordigd op de conferentie over de Noord-Hollandse woningproblematiek.

Lees meerBekijk andere publicaties